Om VSRK

KLUBBEN &

Medlemmarna


Västra Svealands rasfjäderfä Klubb

Västra Svealands Rasfjäderfäklubb är en ny förening i Värmland, Dalarna och delar av norra dalsland. Klubben blev etablerat vid ett möte på Gyda i Gettjärn, Sunne 19. mars 2017 av en del rasfjäderfä entusiaster som såg ett behov för en ny och spännande förening med inriktning av rasfjäderfä i alla varianter. Klubben är idag en välmående förening med ca 40 medlemmar


Gå med i VSRK och ta del av gemenskapen

Klubben planerar att årligen arrangera fjäderfämarknad där vi kan köpa och sälja avelsägg, kycklingar och vuxna djur. Vi planerar medlemsmöten med olika

teman som intresserar våra medlemmar.

Vårt mål är att arrangera en resa varje år där vi besöker olika uppfödare i Sverige eller något av våra grannländer.


Varför rasfjäderfä

Många raser har funnits i vårt land sedan mitten av 1800-talet, både bruksraser och prydnadsfjäderfä. Genom avel, uppfödning och utställningar arbetar våra

medlemmar för att bevara olika raser till kommande generationer. Ett kvitto på

avelsarbetet kan varje uppfödare få på höstens klubbutställning.

Vi vill verka för att fler uppfödare ser möjligheten att kunna ställa ut och få sina djur bedömda av utbildade domare på vår lokala utställning samt

Svenska Rasfjäderfä Förbundets nationalutställning


Vi samarbetar och hjälps åt

Våra Bevingade vänner är till för både glädje och nytta, ett levande  kulturarv värt att bevara. Klubbens utmaning är att bevara alla rasfjäderfä, deras egenskaper,

produktivitet och extriör. Vår uppgift är att sprida kännedom och kunskap om våra rasfjäderfä samt stötta och hjälpas åt i avelsarbetet.

Detta är rasfjäderfäklubben

FÖR ALLA


Det är viktigt för oss i föreningen att alla känner sig välkommna! Har du rasfjäderfä som intresse och önskar kontakt med likasinnade så kontakta någon av våra kontaktpersoner eller styrelsemedlemmar.


De flesta av oss har ett genuint intresse för rasfjäderfä och deltar gärna på utställninger och arrangemang rundt om i Sverige men vi önskar alla med intresse för höns och andra fåglar hjärtligt välkomna i klubben. Många nöjer sig med några höns i trädgården för äggens skull och andra fastnar för en ell några raser för utseende eller egenskapenas skuld. i denna klubb hittar du vänner med samma intresse.


Varje medlem är viktig.

Vår samlade erfarenhet och

kunskap gör klubben till en unikmötesplats

Självklart står våra

fjäderfän i fokus när vi möts, vårt gemensamma intresse är grund för god gemenskap


Riktade aktiviteter som passar alla, roliga fjäderfäträffar, intresanta möten och spännande resor.Kärleken till vår hobby vill vi gärna dela med andra, inspirera och locka nya entusiaster.